Vis emner under Forside


Ældreområdet

Alder bedst i Horsens (pdf) 
Strategi for demensområdet 2015 - 2019
Mad- og måltidspolitik 2016 - 2019 
Strategi for et godt og aktivt ældre liv med værdighed
Værdighedspolitik
Ældre- og handicapvenlige boliger

Strategi for aktivitetsområdet 2016-2020

Indsatskatalog - et godt og aktivt liv med værdighed


Sundhedsområdet

Det nære sundhedsvæsen - patientrettere forebyggelse
Strategi for Trænings- og Rehabiliteringsområdet 2016 - 2019

Strategi for hjemmesygeplejen 2016 - 2020

Familie og forebyggelse

Strategi for tandsundhed
Forebyggelsesstrategi
Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune


Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Beskæftigelsesstrategi
Kultur- og Fritidsstrategi
Fritidstilbud for børn, unge og voksne med handicap
Kultur- og fritidsstrategi
Psykiatri Strategi
Erhvervet hjerneskade
Beskæftigelse til borgere med funktionsnedsættelse

Sammenhængende udsattepolitik 2017 (pdf)
Strategi Specialundervisning og specialrådgivning (pdf)
Tilbudsoversigt Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte
Mad og Måltidsstrategi HPS 2015


Tværgående temaer

Frivillighedspolitik 2015-2018 (pdf)

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014 - 2017
Sundhedspolitik 2015 - 2018
Handicappolitik 2011-2014 (pdf)
Innovation i Velfærd og Sundhed
Mødeplanlægning
Rusmiddelpolitik
Tilsynspolitik - Praktisk hjælp og personlig  pleje, madservice og rehabiliteting (pdf)

Nye Veje til Velfærd 2010-2016

Udvalgsplaner og beretninger


Udvalgsplan 2014 - 2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget


Udvalgsplan 2017 - Årshjul Velfærds- og Sundhedsudvalget 2017

Årsberetning Velfærds- og Sundhedsudvalget 2016

 

 
Indholdsansvarlig Kirsten Schmidt, sskis@horsens.dk