Vis emner under Forside

Sundhedsstyrelsen tilsyn
Embedslægeinstitutionen,  Region Nord gennemfører et årligt uanmeldt tilsyn på plejecentre og demensenheder . Tilsynet omfatter vurdering af den sundhedsmæssige indsats hos tilfældigt udvalgte beboere med stort plejebehov.

Kommunalt tilsyn på plejecentre
Horsens Kommune gennemfører et årligt uanmeldt tilsyn på plejecentre og demensenheder. Tilsynene bliver udført af ekstern konsulent. Tilsynet omfatter en helhedsvurdering af borgerens tilfredshed og trivsel,  vurdering af de fysiske rammer og den personalemæssige indsats.
Tilsynspolitik – Praktisk hjælp og pleje.
Horsens Kommune skal en gang om året udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik på området praktisk hjælp og pleje. Tilsynet omfatter et borgerrelateret tilsyn, hvor borgerens tilfredshed undersøges. Et leverandørrelateret tilsyn omfattende egenkontrol og udvalgte fokusområde.
 
Arbejdstilsynet
Horsens Kommunes arbejdspladser er omfattet af Arbejds-
miljøloven. Heri beskrives krav og anvisninger, bl.a. at arbejdet skal udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Arbejdstilsynet tjekker ved uanmeldte besøg, om arbejdspladserne overholder disse regler. En arbejdsplads kan også være en borgers eget hjem. Hvis det sikkerheds- og sundhedsmæssige ikke vurderes at være i orden, kan borgeren blive pålagt at ændre på disse forhold.
Fødevarekontrol

Horsens Kommune skal føre egenkontrol, så Fødestyrelsen kan tjekke, at der foregår en daglig kontrol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indholdsansvarlig Linda Barrit Halkjær, sslba@horsens.dk