Vis emner under Forside

Du kan overføres til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat førlighed.

 

På alle afstemningssteder er der følgende hjælpemidler i handicapboksen:

Lup som forstørre 6 gange med lys

Filtpenne til brug for afkrydsning

 

Endvidere er der på Rådhuset opsat et hæve/sænkebord i handicapboksen.

 

 

 

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen. Du kan kun stemme på det afstemningssted, som du er tilknyttet.

Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller nedsatte førlighed, vil kunne begrunde en ændring af afstemningssted.

Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold.

Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted i bopælskommunen kan tidligst indgives 24. oktober 2017 og senest den 13. november 2017 kl. 12.00 til Borgerservice.

Hent blanketten "Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted på afstemningsdagen".

Hvis du ikke modtager dine valgkort til brug på valgdagen den 21. november 2017, møder du blot op på dit afstemningssted og medbringer legitimation i form af sundhedskort, kørekort eller pas.


 
Indholdsansvarlig Gitte Mouritzen, bygmo@horsens.dk