Vis emner under Forside

Kontakt
Valgsekretariatet
Rådhustorvet 4
8700 Horsens  

valg@horsens.dk  

Valg
Det er kommunens opgave at planlægge og afholde valg. I de danske kommuner stemmer vi til fire forskellige valg. 

Folketingsvalg
Folketingsvalg holdes hvert fjerde år eller oftere. Folketingets medlemmer vælges for fire år, men statsministeren kan til enhver tid udskrive nyvalg. 

Kommunale valg
Valg til kommunalbestyrelser og regionsråd holdes hvert fjerde år - altid den tredje tirsdag i november.

Valg til Europaparlamentet
Europaparlamentsvalg holdes hvert femte år og sædvanligvis sidst i maj eller først i juni måned.

Folkeafstemning
Ifølge grundloven skal der i visse situationer afholdes en bindende folkeafstemning om et lovforslag, som Folketinget har vedtaget. Herudover kan det ved lov bestemmes, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om et bestemt emne. Alle, der har valgret til Folketinget, har ret til at deltage i folkeafstemninger.

Kommunalvalg 2017
Tirsdag 21. november 2017 skal vi igen til stemmeurnerne når der afholdes Kommunalvalg 2017.

Kommunalvalg falder altid samtidig med valg til regionsrådene, og afholdes fast hvert fjerde år den tredje tirsdag i november.

Det er ikke muligt at udskrive kommunalvalg i utide, i modsætning til folketingsvalg. En kommunalbestyrelses valgperiode begynder den førstkommende 1. januar efter valget således, at den afgående kommunalbestyrelse fortsætter til den 31. december samme år, som kommunalvalget blev afholdt. 

I menuen til venstre har vi samlet forskellig generel information om kommunalvalg.
Indholdsansvarlig Gitte Mouritzen, bygmo@horsens.dk