Vis emner under Forside
Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgerne er i centrum. 
På denne side kan du bl.a. læse om hvad borgerrådgiveren kan bruges til.

Det kan du bruge rådgiveren til

Alle borgere i Horsens kommune kan kontakte Borgerrådgiveren, og det er gratis.


Hos Borgerrådgiveren kan du 

  • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden m.v.
  • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
  • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, og hvem der kan behandle din klage
  • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen
  • få hjælp til at få genskabt dialogen med kommunens medarbejdere, hvis der er opstået konflikter i en sag
  • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres

Borgerrådgiveren kan også deltage som bisidder, hvis der er en samtale, du er utryg ved, og hjælpe dig med at forberede dig til samtalen, og efterfølgende hjælpe dig med at samle op på, hvad der kom ud af samtalen.


Borgerrådgiveren kan ikke behandle klager over

  • det faglige indhold i kommunale afgørelser
  • de politiske beslutninger, f.eks. om serviceniveau m.m.
  • ansættelsesforhold i kommunen
  • forhold som andre klageinstanser tager sig af
Borgerrådgiveren behandler normalt ikke klager, hvis der er gået mere end 1 år efter hændelsen / forløbet. 

Der foretages konkret vurdering.


Henvendelse

Du er altid velkommen til at kontakte borgerrådgiverne - enten telefonisk, på mail eller ved personlig henvendelse.
Hvis du vil være sikker på at træffe Borgerrådgiveren, er det en god ide at ringe og aftale en tid.


Ansat af Byrådet

Borgerrådgiveren skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration.
Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er en rådgivnings- og klageinstans som er uafhængig af kommunens administration.


For yderligere oplysninger kontakt


Jesper Cortes
Tlf.: 24 44 49 21

Karin Lambert
Tlf.: 30 56 77 51

Horsens Rådhus
Lokale S.243b (ved receptionen)
Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Åbningstider:

Mandage, tirsdage og onsdage.

 
Indholdsansvarlig Jesper Bøje, jkb@horsens.dk